Strona główna Kontakt Z wielkim bólem informujemy o œmierci Króla Królestwa Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd al-Aziz as-Saud, Strażnika Dwóch Œwiętych Meczetów
Polski
3528801
Get Adobe Flash player


Z wielkim bólem informujemy
o śmierci Króla Królestwa Arabii Saudyjskiej
Abd Allah ibn Abd al-Aziz as-Saud
Strażnika Dwóch Świętych Meczetów


Polska społeczność muzułmańska z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Czcigodnego Abd Allaha ibn Abd al-Aziza as-Sauda, suwerennego władcy Królestwa Arabii Saudyjskiej, Strażnika Dwóch Meczetów, opiekuna muzułmanów na całym świecie. Allah Wszechmogący powołał Go do siebie i otworzył przed Nim wrota Raju.

Był monarchą dostojnym i godnym, jakich niewielu już pozostało, a przy tym muzułmaninem kroczącym drogą wiary zgodnie z zasadami naszej religii. Zapamiętamy Go jako człowieka o szlachetnym sercu, działającego dla dobra swego kraju oraz jego mieszkańców, ale też życzliwego innym ludziom, wspierającego nie tylko muzułmanów. Dowodem tego była choćby pomoc Króla dla polskich bliźniąt syjamskich.

Społeczność muzułmańska straciła swego wybitnego przedstawiciela i opiekuna. W imieniu polskiej wspólnoty muzułmańskiej przesyłam Rodzinie Królewskiej oraz mieszkańcom Arabii Saudyjskiej szczere wyrazy współczucia z powodu tej wielkiej straty. Niech Allah Najmiłosierniejszy przyjmie nasze modlitwy w intencji Zmarłego.

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Miśkiewicz

Polish Muslim community with deep sadness received the news of the death of the Venerable ibn Abdullah Abd al-Aziz as-Saud, the sovereign ruler of the Kingdom of Saudi Arabia, Custodian of the Two Holy Mosques, protector Muslims worldwide. Allah Almighty has called him to himself and opened the gates of Paradise before him.

He was dignified and worthy of a monarch, which few have left, and at the same Muslim rolling through faith in accordance with the principles of our religion. We will remember him as a man with a noble heart, acting for the good of his country and its people, but also benevolent to other people, supporting not only Muslims. Evidence of this was even helping the King for Polish conjoined twins.

Muslim community lost its prominent representative and guardian. On behalf of the Polish Muslim community I send to the Royal Family of Saudi Arabia and inhabitants sincere heartfelt because of this great loss. May Allah the Most Merciful accept our prayers for the Dead.

Chairman of the Muslim Highest Board
Mufti of Republic of Poland
Tomasz Miśkiewicz


2015-01-29

Dzień Islamu w Krakowie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na obchody XVIII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, które odbędą się w Krakowie, w czwartek 29 stycznia br. Rozpoczną się o godzinie15.30 nabożeństwem w bazylice Franciszkanów, któremu będzie przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś.
O godzinie 16.30 nastąpi wykład dra Marcina Rzepki z Uniwersytety Papieskiego Jana Pawła II pt. "W cieniu kalifatu - codzienność relacji chrześcijańsko-muzułmańskich"", a po nim skromny poczęstunek i możliwość spotkania oraz rozmowy w progach Uniwersytetu Papieskiego przy ul. Franciszkańskiej.


2015-02-14

Tatarscy lekarze zwierząt i inne opowieści

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej - Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Przedstawicielstwo MZRwRP we Wrocławiu, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają serdecznie na spotkanie pt. Tatarscy lekarze zwierząt i inne opowieści, którego gościem będzie dr n. wet. Włodzimierz Gibasiewicz pisarz i publicysta.... wiecej


89. urodziny


29 stycznia br. obchodzi swe 89. urodziny
Maciej Musa Konopacki
nasz Czcigodny Senior
wybitny przedstawiciel polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej krzewiciel najlepszych tradycji wiary i kultury.

W imieniu własnym
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
oraz wszystkich członków
Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej
składam Szanownemu Jubilatowi
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności i spokoju
z bezustannym błogosławieństwem
Boga Wszechmogącego.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego


Warsztaty Plastyczne

W imieniu Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie, al. Jerozolimskie 55/3 zapraszamy na Warsztaty Plastyczne przeznaczone dla:
- dzieci i dorosłych
- dla osób, które chcą nauczyć się rysować
- dla przygotowujących się do egzaminów artystycznych

Zajęcia - w językach polskim, tureckim i angielskim - będą odbywały się w środy w godzinach 15-18. Pierwsze już 18 lutego br.

Informacje na ten temat uzyskać można pod numerem telefonu + 48 22 891 25 13,
lub mejlowo:
varsova@yee.org.tr
varsovayunusemre@gmail.com


Filmy edukacyjne

Wrocławskie Muzeum Etnograficzne zrealizowało projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce” w ramach Promesy Kolberg 2014 finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem są filmy poświęcone powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku, uwzględniające nie tylko zróżnicowania regionalne, ale także etniczne.... wiecej


LEKCJE ŚPIEWU

W imieniu Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 55/3, zapraszamy na lekcje śpiewu! Pierwsze zajęcia już 26 lutego br.

Informacje na ten temat uzyskać można pod numerem telefonu + 48 22 891 25 13,
lub mejlowo:
varsova@yee.org.tr
varsovayunusemre@gmail.com


Kurs języka tureckiego

W imieniu Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie, Ale. Jerozolimskie 55/3, zapraszamy na kurs języka tureckiego. Zapisy do 16 lutego 2015 roku.

Informacje na ten temat uzyskać można pod numerem telefonu + 48 22 891 25 13,
lub mejlowo:
varsova@yee.org.tr
varsovayunusemre@gmail.com


Komunikat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, podobnie jak wszyscy członkowie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, którym leży na sercu dobro całej społeczności, z zaniepokojeniem i smutkiem obserwuje nasilającą się agresję osób przynależących niegdyś do Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku. Były imam i była członkini zarządu gminy już od wielu miesięcy prowadzą kampanię nienawiści skierowaną przeciwko legalnie wybranemu zarządowi gdańskiej gminy, gronu zasłużonych przedstawicieli tamtejszej społeczności, a także przeciwko muftiemu – przewodniczącemu NKM MZR. Dokonała się rzecz nieznana dotąd w dziejach polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej: Hani Hraish, tytułujący siebie imamem, publicznie oczernia naszych działaczy, mało tego: pobił sekretarza zarządu gminy i kłamał, wypierając się tego, pomimo udokumentowania jego czynu. ... wiecej


Uchodźcy – wyzwanie XXI wieku?

W maju 2014 roku odbyło się w Oświęcimiu, mieście szczególnym dla Polski i świata, I Oświęcimskie Forum Praw Człowieka. Jego organizatorem było Miasto Oświęcim w partnerstwie z: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie, Fundacją na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI), Fundacja Peace Festival, Instytutem Historii UP im. KEN w Krakowie, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszeniem Romów w Polsce, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W trzydniowej debacie pod hasłem: „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Deportacje, wysiedlenia i przymusowe migracje jako nieodłączny element konfliktów zbrojnych i wojen współczesnego świata” głos zabrali naukowcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy i Szwecji. Byli wśród nich m.in. Manfred Deselaers – niemiecki ksiądz katolicki, Aleksander Gurjanow – rosyjski fizyk i historyk, Piotr Kępiński – poeta i dziennikarz z Wilna, Taras Woźniak – ukraiński ekspert od spraw politycznych i kulturalnych, Maciej Zaremba-Bielawski – historyk i dziennikarz ze Szwecji. Muzułmański Związek Religijny reprezentował Musa Czachorowski.... wiecej


2015-01-20Galeria

Noworoczne spotkanie u Prezydenta Rzeczypospolitej

Delegacja Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej znalazła się w gronie przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, zaproszonych 20 stycznia br. na noworoczne spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Obecni byli również: małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, szef prezydenckiej kancelarii Jacek Michałowski, jego zastępca Sławomir Rybicki oraz minister Maciej Klimczak. Społeczność polskich muzułmanów reprezentowali: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, Mierjema Chalecka-Giembicka z Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR, Maciej Szczęsnowicz – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach, Olgierd Chazbijewicz – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, Mohamed Adham Abd El Aal – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Warszawie, Rovshan Rzajev – doradca Muftiego, imam Nezar Charif – członek NKM MZR, imam Rıdvan Çevik z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR „Fatih” w Warszawie, Maciej Rodkiewicz – członek zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz Musa Czachorowski – rzecznik prasowy MZR, członek Muftiatu RP.... wiecej


MZR