Strona główna Kontakt Oficjalna strona Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
Polski
3565261

2015-03-17

Uroczystość w Łambinowicach-Opolu

17 marca 2015 roku w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach odbędzie się uroczystość 70. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf.
Organizatorami obchodów są: dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Violetta Rezler-Wasielewska oraz wójt Gminy Łambinowice Tomasz Karpiński.... wiecej


2015-03-21

Nawruz Bajram w Wilnie

21 marca br. już po raz czwarty odbędą się w Wilnie obchody Nawruz Bajramu, Święta Wiosny, zorganizowane przez Związek Wspólnot Tatarów Litwy (przewodniczący Adas Jakubauskas), organizację młodzieżową "Dusłyk" (przewodnicząca Maria Mejszutowicz) oraz Centrum Kultury Tatarskiej (kierownik Almira Trakszeliene).... wiecej


2015-04-16

Konferencja Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców

Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na konferencję Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców, 16 - 17 kwietnia 2015 roku, siedziba Katedry Studiów Azjatyckich, al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań ... wiecej


Różni, a jednak podobni

Projekt edukacyjny „Różni, a jednak podobni” – lekcje o mniejszości tatarskiej dla najmłodszych

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Dialog Międzykulturowy”, objęty honorowym patronatem przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

... wiecej


Oświadczenie Pełnomocnika Rządu

Oświadczenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w związku z artykułem Dominika Zdorta pt. Gdzie deportować Tatarów

09 lutego 2015 r.

Artykuł pana Dominika Zdorta pt. Gdzie deportować Tatarów (Rzeczpospolita. Plus-Minus z 7/8 lutego 2015 roku) zmusza mnie do zabrania głosu.... wiecej


List do muzułmanów o potrzebie wzajemnego szacunku

Szanowni Wyznawcy Proroka (PzN)!

My, Polacy, wyznajemy wprawdzie inną religię, katolicką, jednak uważamy, że pewne wartości obowiązują wszystkich niezależnie od zapatrywań religijnych. Jedną ze wspólnych zasad powinien być szacunek dla cudzych wierzeń. W historii naszego kraju zdarzało się wielokrotnie, że walczyliśmy z muzułmanami i nawet mieliśmy na tym polu niemałe osiągnięcia. Jednocześnie w ówczesnej Polsce, tj. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, mieszkała tatarska wspólnota muzułmańska ciesząca się swobodą wyznawania, która z czasem wrosła w polską szlachtę. ... wiecej


104. urodziny


18 lutego br. 104 rocznicę urodzin
obchodzi senior tatarskiej społeczności
Czcigodny Imam
Stefan Mustafa Jasiński
powszechnie znany i szanowany za życie i działania
w zgodzie z najlepszymi zasadami naszej religii oraz tradycji.
Człowiek wielki skromnością i życzliwością
dla świata i ludzi, pełen dobrej wiary.
Stanowi dla nas przykład godnego istnienia
jako polski obywatel i tatarski muzułmanin.
Niech Bóg Wszechmogący ma Go w swojej opiece.

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
oraz długich jeszcze lat w zdrowiu i spokoju
składają Czcigodnemu Jubilatowi

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Członkowie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
oraz cała polska wspólnota tatarsko-muzułmańska


KOMITET HELSIŃSKI W POLSCE

Szanowni Panowie

Kierujemy na Wasze ręce wyrazy naszej solidarności z przedstawicielami mniejszości tatarskiej zamieszkującej od wieków Polskę, a także z przybyszami z Krymu, poszukującymi właśnie teraz w Polsce spokojnego, przyjaznego schronienia.

Zwracamy się do Was listem otwartym, ponieważ obok wyrazów solidarności, chcemy wyrazić publicznie swój niepokój związany z pojawiającymi się w polskiej przestrzeni publicznej tekstami, próbującymi zasiać lęk w społeczeństwie i podważać prawo do wolnego praktykowania swojej religii i kultury przez mniejszości. W wolnych i demokratycznych państwach wszyscy obywatele są równi wobec prawa i nikt nie ma prawa podnosić, choćby tylko dla prowokacji publicystycznej, potrzeby sprawdzania lojalności jakiejkolwiek grupy etnicznej lub wyznaniowej.... wiecej


1 PROCENT NA ZWIĄZEK TATARÓW RP!

Nadszedł czas rozliczeń z fiskusem: dzięki darczyńcom, którzy w ubiegłych latach przekazali jeden procent swojego podatku dla Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe było zrealizowanie wielu ważnych dla tatarskiej społeczności przedsięwzięć. Rada Centralna ZTRP składa za to wszystkim serdecznie podziękowania. W tym roku również zwracamy się z apelem o darowiznę na rzecz naszej organizacji.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

KRS 0000204972


Filmy edukacyjne

Wrocławskie Muzeum Etnograficzne zrealizowało projekt „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce” w ramach Promesy Kolberg 2014 finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem są filmy poświęcone powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku, uwzględniające nie tylko zróżnicowania regionalne, ale także etniczne.... wiecej


MZR